Kråkvals av Anita Wikman

Persongalleriet består av verkliga personer som skildras mer eller mindre likt originalen, personer som är en sammanblandning av två eller flera personer och helt uppdiktade personer. Nedan min tolkning, vars riktighet jag ej kan garantera.

Titel Efternamn Förnamn där efternamn är okänt

Förnamn

barn

Verklig person
  Alfthan      
    Algot    
      Anna Betty Nygård
Fiolspelare     Anton  
      August och Ida  
      Olof  
  Bergmans      
  Bergström      
  Björken      
  Björkvall Knut    
  Blomström   Jepp-Lennart  
  Blåbärs-Anna      
Doktor Bäckman     Woldemar Backman
    Elvira   Edit Björkman
  Granvik   Linnea Granbergs
  Haapasalo   Kustaa  
      Lempi  
      Eila  
Lektor Haldén      
Polis Hautala      
    Hanna    
    Hilda    
Taxi   Hjalmars    
  Holm   Johannes Ahlström?
    Jenny-moster    
  Hamberg      
Handelsman Häggman
fru
   
      Klas
Helena
 
Hattmodisten     Julia  
      Josef Herler?
Småskollärarinnan Järnefeldt Zaida    
    syster    
Handelsman Koffen      
  Koskenniemi   Ville  
      Helmi  
  Kråklund Vick    
Bankdirektör Kvist      
  Larsson Britta    
  Larsson Selma    
    Nick    
Sotare Lehtinen      
  Liljefors     Liljedahl
Järnvägsarbetaren Lindholm      
Frisörska   Lolan    
         
Lastbilsägare Lund   Viktor  
      Hannes  
      Alma  
      Lea  
      Doris  
  Lundmark   Einar  
      Ella  
      Anna-Lisa  
      Penttu  
      Affi  
  Mangel-Fias      
    Martta    
  Mellberg      
  Merinens     Mantere
Handelsman Norrlin      
         
Rektor  Nyman Emanuel   Johannes Nyström
         
Tant   Miranda   Anna
   

Paluri

   
  Pihlström     Pihlainen?
    Selma    
    Nick    
  Sinkkonen      
Överlärare Strandvall     Björkvall
Doktor Sucksdorff      
  Sundells      
  Söderberg   Ida Söderlund?
Fröken Ström   "Äntti" Hulda Ahlström
Löjtnant Ström från frälsningsarmén      
Fröken Tanskanen      
    Vera    
Kommissarie Vaselius     Wenelius
  Vidman     Widén?
  Viklunds      
Dragspelare     Viktor  
  Villsson   Joel Joel Nilsson
    Wilma    
         Anita Wikman (1987) Kråkvals.


Läs mer:
Kapitel 1.
(Inf. 2011-05-23, rev. 2011-11-02 )