Ett för årstiden ovanligt högt vattenstånd råder för närvarande i Nykarleby. I början af veckan steg vattnet, enl. Ö. P. ånyo och gjorde därvid på särskilda ställen skada. Sålunda blef ena ändan af bron till Brunsholmarna förstörd och flera simhus bortfördes eller kullvältrades af floden.


Wasa Tidning nr 180 den 8 augusti 1898.


Läs mer:
Ett för årstiden ovanligt lågt (?) vattenstånd.”
Brunnsholmarna i kapitlet Fakta.
Originalet på Historiska tidningsbiblioteket.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2011-10-07, rev. 2022-01-04 .)