Förklaringar
Seminariedirektor Zachris Schalin hade ett stort intresse för stadens historia och samlade in en hel del material som kom till användning när han skrev Skalden Z. Topelius forna hemgårds historia. En hel del av materialet har även kommit till användning i Erik Bircks historiker.
Välj ämne från menyn!
Lars Pensar digitaliserar delar av materialet då och då. Senast infört: Fru Lovisa Eklunds berättelser.
(Inf. 2007-03-02, rev. 2019-09-04 .)

2. Före detta fiskargossen Flinkfelts berättelse.