MAJNIEMI

1877 hade Majniemistugan sålts och året därpå, 1878, flyttades den till dåvarande Bonäslötet, där den stod tills den 1896—97 flyttades tillbaks till sin ursprungliga plats på Lill Alön, och där den står ännu i dag år 2007.

 

Den 15 juli 1897 var en kvalmig dag. Först mot eftermiddagen sjönko de vitglänsande molnen ”varmgubbarna” ned mot horisonten. Stundom var det stiltje på Alörs fjärden.
     Vi voro ute på Majniemi för att ordna det sista, mor Alma och jag. Hannes Sundberg och Simon Thodén. Mimmi Lybeck och Anna Nyberg hade kommit till Charlottenlund och därifrån till Majniemi för att hjälpa Alma med stugans dekorering. Gult bomullstyg sattes till ovantåg på de vita möblerna, gamla Kuddnäs gardiner med tofsar i fransen uppfästes på fönstren, såsom fordom brukades, och friska ängsblommor doftade i en vas på bordet. Jag satt däruppe i morbrors lilla kammare och skrev på skrivbordet historiken i Majniemi främlingsbok. Mot sjön hölls ständigt utkik, för att se när den käre gästen skulle anlända. Solen lutade redan mot väster bakom de höga alarna och rönnarna, innan allt var färdigt och ZT efter sin båtfärd vilat ut på Charlottenlund.
     Underrättad av Mimmi att han var väntad, kom han sakta vandrande den gamla kända vägen från Lybecks villa förbi det forna skeppsvarvet och sist förbi den gamla häggen och övergivna trädgårdstäppan. Framför stugan mötte vi honom med vårt fattiga enkla ”Välkommen”. Morbror Topelius var iklädd sin gråa kappa och gråa hatt. Trohjärtat hälsande avtog han hatten och svängande denna, — rörd och beundrande, sade han i det han gick uppför trappan ”vilken uppståndelse”. Djupt gripna av den högtidliga stillheten och vemodet i detta återseende torkade vi en och annan förstulen droppe ur ögonvrårna, innan vi inträdde i hans följe. ”Hvarifrån har ni fått de gamla möblerna” sporde han undrande. Det gamla matbordet fäste han sig särskilt vid, trodde att det var äkta. Vi nändes knappt svara, att möblerna ej voro precis de samma som förr, blott liknande. ”Jag har upplevat en annan uppståndelse detta år”, sade Morbror, nämligen uppståndelsen av min farfars, kyrkomålaren Mikaels glömda målningar genom Fornminnesföreningens exposition i Helsingfors i våras. Detta är något liknande. Sedan överlämnade jag åt ZT Majniemistugans nycklar jämte främlingsboken med dess historik och bad honom själv berika boken med sin namnteckning och någon versstump — om ej nu på rak arm, så någon gång senare, en lämplig stund, då den rätta stämningen var för handen. Det lovade han nog, men ej det senare. ”Nej, någon vers kan jag inte skriva dit”.
     Jag hoppades ändå. Sedan Morbror genomläst historiken intygade han med synbar förnöjelse att skildringen av de forna tiderna var riktig — ” Ja, så var det”, sade han, — vilket naturligtvis fröjdade mig, som ej utan möda sammansökt data och fakta.
     Sedan vi pratat en stund och druckit thé, kokade i Majniemispis och gubben besett stugans båda våningar, anträdde han återfärden i aftonens stillhet.
     Vi hade alla det intrycket att ZT:s återinträde i den forna sommarstugan var just sådant, som anstod honom och överensstämde med hans känsliga sinne.

     Majniemi var för den gamle mannen vordet en minnenas helgedom. Därför vandrade han sedan under den sommaren ofta ensam dit och satt en stund på verandan, försjunken i tankar, medan växlande minnen och stämningsbilder drogo förbi hans själsöga.

     Kort före sin avresa från Alörn skrev han slutligen en gång i främlingsboken, den han eljest vid varje besök med intresse brukade ”vittja”, dessa gripande strofer.

Majniemi 8 aug. 1897

Ett sommarhem, ett tomtebo
för barnafröjd och åldersro
Förgånget ren i tidens ström
Uppståndet som en ungdomsdröm
Och åter rest på Alörs strand
Av unge söner till vårt land.

Här tystna dagens storm och strid
I morgondagg och aftonfrid
Här bor ett älskat minne blott
Av liv som flytt och tid som gått
Dröj vandrare, eho du är,
Var lugn, var god, var lycklig här.


8 aug. 1897 ZT


Ytterligare kommentar av systersonen Schalin:

     I den rörande uppmaningen i sista versen ”Var god” ligger väl en bön till besökare om hägn och skydd åt minnesplatsen.

Samt:

     ”Här blev han — hitvandrad från Lybecks — en stilla söndagsmorgon och sittande ensam på verandan, fotograferad av en händelsevis ditkommen fotograf, Andersson.
     Dito en annan gång av Mimmi Lybeck.
     ”Är du där igen” sade ZT till Mimmi, uppblickande från sin tidning.
     Den gången satt han inne i salen. Kände senare ej alls igen situationen.Sammanställt ur Schalins anteckningar och lätt redigerat av Lars Pensar 2007.


Läs mer:
Majniemi i kapitlet Fakta.
(Inf. 2007-03-02, rev. 2020-01-11.)