Från sista femvåningshuset

Nu grönskar det så det brakar. Tog mig upp i sista höghuset och tog några bilder. På en ser man att Folkis har sin Kredu-flagga hissad också. Att det var redan värmedis i luften märks på bilderna.Det är inte många som sett staden ur detta perspektiv.
Förstoring.

 


Notera att åbranten är nyröjd och plåttaken ser nylagda ut. Kristliga folkhögskolans nya namn KREDU torde vara en sammanblandning av KRistlig EDUkation med en anspelning på Credo.
Förstoring.


Foto: Lars Pensar den 15 maj 2013..

Läs mer:
Femvåningshuset norrifrån.
Innehållsförteckning till Från ovan.
(Inf. 2013-05-16, rev. 2014-02-24 .)