Från kyrktornet mot sydost

Från kyrktornet mot sydost
Förstoring.
Foto: Gerda Mattsson.


Lars Pensar tillhandahöll med kommentaren:

Den här bilden som visar mycket som försvunnit, Kisors lillstuga där fiskbutiken fanns, Kisors, f.d. Axelssonska gården, R. R. Eklunds hemgård, Laqvists, Carl Nylunds som blev Nordlings, ja du känner ju dem alla. men det gör inte alla nutida betraktare.

Och inte bara de husen är borta. I och med att uthuset vid St 1 revs, försvann det sista ursprungliga huset i kvarteret. Tidigare hade barnhemmet, barnhemmets bastu och Nesslers skattat åt förgängelsen.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Från ovan.
(Inf. 2014-04-20, rev. 2014-10-20 .)