Från Normen mot nordost ca 1980

Samskolan med dess uthus i mitten, f.d. Föreningsbankens tak i förgrunden. Fotot kan vara taget allt mellan 1975 och 1982.
Samskolan med dess uthus i mitten, f.d. Föreningsbankens tak i förgrunden. Fotot kan vara taget allt mellan 1975 och 1982.
Foto: Holger Haglund, Elisabet Sund tillhandahöll.


Läs mer:
Samskolan i kapitlet Fakta.
Fler bilder från ovan.
(Inf. 2008-11-28, rev. Inf. 2008-11-28.)