Utsikt över Joupers och Rajåkern ca 1952

Bilden är troligen från 1952, för 1953 började Boris Bränns far mura upp gården av telltegel, ända till röstet. De bodde i uthuset som syns från 1949, för det byggdes först.

Gårdarna på västra sidan av Rajåkersvägen från Granqvists skola med uthus är 1. Stig Sundqvist (ägde Esso tillsammasn med Kvander), 2. Saari, 3. Kortesniemi, 4. Wiklund och 5. Lindholm.

På östra sidan 1. Backlund, 2. Bränn (endast uthus) och 3. Trädgårsdmästare Asplund.

På bilden finns ej ännu Östmans som följer efter Backlunds, ej heller sonen Lindholms nya som byggdes på samma plats som det gamla. Ej heller finns ännu Asplunds ”sytningsstuga”.

På västra sidan av älven, mitt emot Joupers fabrik ses Anttilas gård på Saarela. Vid älvstranden Joupers kraftstation och bostadshuset med mansardtak söderom, hade som sista beboare Hellstrand.

Vid ladan i skogsbrynet bortom skolans uthus, hade en av ”Rajåkerns dynamitarder”, Tage Granqvist och jag en kråkjakt för bulvan. Genom springorna i ladan kunde kråkorna lätt prickas utan att de visste varifrån haglen kom. I dag är skogsbacken så gott som fullbebyggd och den södra omfartsvägen med rodell kommer rakt mot f.d. Kyrkoby folkskola. Joupers fabrik är helt utplånad och ersatt med bostadshus.

 


Saga Höglund tillhandahöll och Lars Pensar kommenterade.


Läs mer:
Innehållsförteckning till Från ovan.
(Inf. 2006-12-07, rev. 2022-01-28 .)