Joupers och Rajåkern ca 1952


Joupers och Rajåkern ca 1952
Bilden är troligen från 1952. Saarela närmast, på andra sidan älven Joupers och bortom fabriken f.d. Kyrkoby skola/Finska skolan och Rajåkern. Förstoring.


Saga Höglund tillhandahöll, Stig Haglund digitaliserade och Lars Pensar daterade.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Från ovan.
(Inf. 2006-12-07.)