Staden från sydväst 1926 eller -27

Som jag tidigare nämnt är det alltid lika roligt att försöka lista ut ett fotograferingsår. Efter en snabbtitt kom jag fram till detta:

Att kraftverksdammen finns betyder att fotografiet tagits tidigast sommaren 1926 och att Bircks bastu inte finns på Tullstranden visar att det är taget senast hösten 1929.


Staden från sydväst 1926 eller -27
Några saker i förgrunden att notera:
- den slingrande Juthasvägen
- banvallen för järnvägen till Andrasjön
- sockenmagasinet vid Värnamo


Lars Pensar filosoferade vidare om fotograferingsåret:

Troligen är det 1926 som du säger. År 1927 kom ju Normens vedlider och det kan jag inte skymta bakom lövmassorna. Sockenmagasinet vid Värnamo har byggmästare Björklund ännu inte rivit, ej heller har han börjat bebygga tomten på Kyrkogatan trax söder om Floraparken (f.d. Andersén, nuv. Sundstén). Annars syns apotekets (Turdins) källare vars rostande järndörr sedan ställdes på norrsidan av museets mittersta boda.

Men, tillbyggnaden av maskinistens (vaktmästarens) bostad vid övningsskolan (Normen) utfördes 1926 och på bilden troligen tagen på sensommar ser man den färdigställd. Den kan alltså hunnit tillbyggas innan bilden togs, — i annat fall är bilden från 1927 men innan Normenvedlidret byggdes.

Annars torde bilden höra till dem som det unga Finlands flygvapen tog under början—mitten av tjugotalet då den unga republiken kartlades för olika ändamål.

Dessutom är det interssant att på bilden se banvallens sträckning och de många ladorna och gärdesgårdarna på Kampen.


Ur Holger Haglunds samlingar. Helena Haglund tillhandahöll via Stig Haglund som vidarebefordrade till Leif Sjöholm för negativskanning.


Läs mer:
Förstoring (ca 500 kB).
Innehållsförteckning till kapitlet Från ovan.
(Inf. 2006-09-30.)