Fynd från Nesslers vind


Materialet från Nesslers vind, som Anders Fors d.ä. och jag [Lars Pensar] under några sommarkvällar i hög värme samlade ihop i cirka 16 sopsäckar när huset 1984 skulle rivas, innehåller en hel del diverse nummer av ÖP, främst från de sista åren den utkom och spridda från 40- och 50-talet. Vi har ju under några föreningsmarknader sålt på torget, men många har inte gått åt. Sen spridda ex. av årsberättelser från diverse skolor och föreningar, kvittenser, konfirmationsminnen, räkningar.

Dessutom prenumerantförteckningar för prenumeranter i USA Canada, Sydafrika Nya Zeeland där man kan hitta dem som julhälsningarna var riktade till. Dessutom skall det i någon säck finnas ett manuskript skrivet av Leo Ågren. Sen minns jag ett kassahäfte över skyddskårens matutgifter 1918 då den huserade i Normen. Kort sagt så finns där rester av det ena och andra som vi tog till museets boda för senare genomgång, men mest riktigt skräp.

Bland fynden fanns den tunga tryckschablon eller vad man skall kalla den i mässing och bly som finns inne i museet, den som användes till tidningens kännspaka tidningshuvuds tryckning. Det var inte den första som var av trä, utan den andra och troligen även den sista.Stig Haglund ”in sorteringsaction” i Normens f.d. vaktmästarbostad: ”Det har varit mycket i dag, 7 tim sorterande och 2,5 tim skannande = 164 bilder.” Förstoring.

Foto: Lars Pensar den 5 februari 2015.
(Inf. 2015-02-06.)

 

Innehåll

 

Biljardanslag.
Peter Blomqvists nyårshälsing.
Reklam för Nykarleby Aktiebank 9 september 1899.
Taxi- och andra trafikanter.
Inbjudningskort och program från järnvägsinvigningen 1949.
Ordningsregler för De gamlas hem i Nykarleby. (1943)
Till Nykarleby Telefonaktiebolags abonnenter och andra telefonanknutna småtryck. (1955)
Räkning från Maskinröjning Lindvall & Willman.
Räkningar m.m. från träindustrier.

 

 

Småskrifter

Stadgar för Elevkonventet Vid Nykarleby Seminarium. (1921)

Föreningen Folkhälsan i Nykarleby med omnejd, Munsala och Jeppo. 10-årsberättelse uppgjord av Elisabet Backman. (1932)

Arbetsordning för Nykarleby Stadsfullmäktige. (1932).

Stadgar för Nykarleby luterska bönehusförening r. f. (1935)

Polisordning för Nykarleby stad. (1936).

Reglemente för kommunaldjurläkaren i Nykarleby stad samt Nykarleby, Munsala och Jeppo kommuner. (1936)

Brandordning för Nykarleby stad. (1937)

Brandordning för Nykarleby landskommun. (1943)

Arbetsreglemente för Oy Jouper Ab. (1950)

Stadgar för Föreningen De gamlas hem i Nykarleby stad. (1956)

Stadgar för Arbetarnas Sjukkassa vid Oy Jouper Ab. (1961)Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Nekrolog över tryckeriägaren Carl-Wilhelm Nessler.
Fler fynd.
Österbottniska Posten av Erik Birck.
(Inf. 2015-02-05, rev. 2023-11-08 .)