ÄlgtornÄlgtornet.
Foto: FL, juli 2005.

Älgtornet finns vid Kovjokivägen en bit förbi Lippjärv mot Riksväg 8. Plattformen är gjord av en lastpall. Omkring 1980 togs de första tornen i bruk av Frida Jaktförening från f.d. landskommunen. Stadens jaktförening heter Sylvia.


Läs mer:
Älgjakten 1947 i Österbottniska Posten.
Namnet Sylvia torde ha anknytning till Sylviaföreningen.
Fler torn.

 I den glesa skogen har jägaren god sikt.
Foto: FL, juli 2005.