Fågeltornet


Fågeltornet vid  Bådaviken.
Fågeltornet.
Foto: FL, juli 2005.

Eftersom Bådabyttan/Bådaviken är en plats där flyttande fåglar rastar byggdes ett fågeltorn där år 1978. Viken är numera nästan igenväxt och är tillsammans med älvmynningen ett Natura 2000-område. Åtminstone en gång varje sommar försöker vi besöka tornet, men lyckas inte alltid. Av gästboken att döma är det numera inte särdeles välbesökt.


Läs mer:
Fågeltornet vid i Bådaviken, Nykarleby av Roger Blomqvist.
Torn för fågelskådare.
Vägförbättring en miljörisk? av Inger Luoma
Panorama från tornet.
Fler torn.
(Inf. 2005-09-25, rev. 2020-06-15 .)

 
Vid mitt besök sommaren 2018 var framväggen riven och dörren igensatt. Den hade möjligen rivits något år tidigare. Tom Åström lade ut det ombyggda fågeltornet på facebook i juni 2020. Förstoring.