Transformatortorn i Forsby i början på 1950-talet.


Jorma Metso tillhandahöll.


Läs mer:
Bilden som detaljen är tagen ur.
Fler torn.
(Inf. 2006-01-18.)