Kampen-transformatorn


Räcke till bron vid Kuddnäsinfarten. Hela bilden.
Foto: William Knuts.


Lars Pensar tillhandahöll med kommentaren:

Transformatorn på Kampen var flera gånger utsatt för blixtnedslag. Den 17 juli 1954 brann den för första gången, men en ny byggdes. Det nuvarande tegelhuset byggdes efter nedanstående brand. Sen syns också fattiggårdsrian som stod på östra sidan av Jakobstadsvägen. Rian var bland de stora pojkarna omtalad med uppenbar ”förtjusning” och de brättade en del historier om vad som hade försiggått där.

 

Kampen-transformatorn

*     *     *

Prevex-transformatornEn cykel, en motorcykel och inte Willys Jeep som jag trodde, utan en kortlavad Land Rover-brandbil. Bakom stolpen till höger om Prevex finns något som liknar en slangrulle. Någon gång omkring 1961 enl. Lars Pensar. Förstoring.
Kolorering: Peter Gullback (Inf. 2021-06-20).Notera trefotsstolpen! Förstoring.
Foto: Holger Haglund, Elisabet Sund tillhandahöll.
(2012-01-24.)


*     *     *

Ritning till nya Prevex-transformatornRitningen till rödtegeltransformatorn är dagtecknad den 7 oktober 1961 av Anders Nordström. Enligt Tony Forsbacka är det troligt att transformatorn började byggas s.g.s. omedelbart när ritningen är gjord eller rent av kort före, eftersom det var bråttom  att få strömförsörjningen i gång. Av det drar jag slutsatsen att branden var i slutet av september 1961 eller rentav någon av de första dagarna i oktober.
Förstoring.
Lars Pensar tillhandahöll.
(2012-02-19. Ritningen är ej i färg, men bildbehandling har gjort den det.)


Läs mer:
Sjuttiotalets motsvarighet till rian.
Fler transformatortorn.
Bränder.
Fler torn.
(Inf. 2012-01-17, rev. 2021-06-20 .)