Klockstapeln

 

Klockstapeln uppfördes 1702, alltså innan den nya kyrkan.. Klockstapelns västfasad.Hade inte tidigare noterat att det finns en vindflöjel på spiran.
Ställningar på klockstapeln vid renoveringen.
Klockstapelns västfasad.
Hade inte tidigare noterat att det finns en vindflöjel på spiran.
Foto: Lars Pensar, 1992. Foto: FL, juli 2005. Foto: FL, juli 2005.


Läs mer:
Vid häradstinget i februari 1722 beslöts att de undan Ryssarna gömda klockorna skulle bärgas av Alfred Huldén.
Spaning efter engelsmän under Krimkriget 1855.
Den store lindansaren Karamatti spände upp sin lina mellan klockstapeln och kyrktornet av Zacharias Topelius 1865.
Flaggning för ångfartyget Österbotten i Åbo Underrättelser 1866.
Flaggning i Helsingfors Dagblad 1878.
Flaggning för fartyg av Erik Birck.
Utsikt mot norr omkring år 1900.
Kyrkan och klockstapeln från nordost omkring år 1900.
En sorglig olyckshändelse. 1902
Luftskeppet Italia observerades från Klockstapeln i Österbottniska Posten 1928.
Rötmånaden. Kyrktuppen, åskledaren m.m. av Tege i Österbottniska Posten 1932.
Nedtagning och uppsättning av en kyrkklocka i Österbottniska Posten 1957.
Gammalmodiga klockstaplar av Lars Pettersson 1985.
Krock med klockstapeln i Döbelns gränd av Robert Åsbacka 2000.
Josef och Maria 2007.
Om klockorna av K. J. Hagfors 1914.
Inskrift på den mellersta klockan av Woldemar Backman.
Fler torn.
Kyrkan i lapitlet Fakta.
(Rev. 2022-09-14.)