Lucka 8   LUCKA 9 Lucka 10
  Adventskalendern 2012  

Högbacka januari 1956


Gårdarna längst till vänster berättas om i lucka 6. Utöver dem syns en präktig ria, Backlunds och Höglunds gård med brutet tak. Förstoring.
Foto: Holger Haglund.Stig Haglund berättade detta med några justeringar på utflykt ”i fädrens spår” lördagen den 18 maj 2008 i Forsby-Ytterjeppo hembygdsförening, Publikation nr 5.

Rakt fram har vi den gård som Berta f. Backlund och John Höglund byggde. John var folkskollärare. Senare har Leif haft gården, han har odlat potatis och spannmål.

Tidigare började ett fint stenröse just vid den här knuten. Den går nästan ända till Lassanders, här har säkert funnits mycket stenar här i åbackan. Vid Herlers museum har jag sett ett fotografi där stenröset finns. Det är ett ”spolaplank” [spjälor] runt Solvins gård och två tanter står på vägen. Jag har sökt fotografiet flera gånger men har inte hittat det, men det finns där.

Vi kommer till Backlunds Trädgård. Frans Backlund, ur släktet Backlund, köpte en del av Högbacka hemman och en liten tomt med hus/torp på platsen av Flinkfelt som var målare, men det mesta . Sonen Sten tog senare över trädgården och nu är det sonsonen Sten-Olof, Uffe, som har den. Skulle man göra utgrävningar här i gropen framför gården så skulle man hitta mycket målarburkar!

 

Elisabet Sund tilhandahöll foto.

(Inf. 2012-12-09, publ. 2012-12-09 rev. 2012-12-27 .)