Lucka 6   LUCKA 7 Lucka 8
  Adventskalendern 2012  

Högbacka


I den röda gården nere till höger bor jag själv. Där bakom, en ganska stor, vit gård, det är Elnas och Elsas, Backlund och Granroth. Elsa var många år köksa på Normen och Elna handarbetslärarinna på Folkhögskolan. De kom hit från Bagarnäs utanför Jakobstad. De köpte en hemmansdel av dottern till Jakob Jakobsson Nyman, en förfader till mig. Det var till att börja med en enpersonersgård, men den skarvades till när två familjer flyttade dit. Man kan se på stenfoten var den gamla gården finns.
Det finns ett fotografi av gården som är taget från folkhögskolans sida, det är taget före 1912. På fotografiet står tre karlar med varsin häst. Det står vad hästarna heter; Eirik, Svarten och Pekka. Jag vet inte vad karlarna heter, hästnamnen var viktigast. Jakob Jakobsson Nyman var hästkarl, hans far kom från Nymans i Sundby. Före Sandåsen svänger man till höger till Bennäs, och där på vänster sida finns Nymans. Han var dräng och blev sedan beckbrännare, enligt kyrkoböckerna. Det yrket hade han när han kom hit. Högbackaborna har till ganska sent haft någon linda vid Nymans i Sundby. Förstoring.Stig Haglund tillhandahöll och berättade i Forsby-Ytterjeppo hembygdsförening, Publikation nr 5.*               *               *
Jakob Jakobsson Nyman, Tolvmans Jakob, och hustru Maria. Förstoring.Elisabet Sund tillhandahöll.
(Inf. 2013-10-08.)(Inf. 2012-12-07, publ. 2012-12-07 rev. 2013-10-08 .)