En idyll

En riktig idyll! En betande häst vid Lybecksgatan och den numera till park omgjorda Topeliusgatan, mellan Gustav Adolfsgatan och Karleborgsgatan.

Fakta om bilden.
Foto: Holger Haglund.
(Inf. 2013-11-21, rev. 2013-11-21 )


Veckotidningen Seura, 1950-talet.
Ur Margareta Storås klippsamling.


Läs mer:
Demetrius Knutars gård längst till vänster och därefter Järnefelts och Winters gårdar.
(Inf. 2007-01-25, rev. 2013-11-21 . )