Vårmarknad 1988

1988 låter först som om det var igår, men sen när man börjar räkna efter är det ju 25 år sen! Ganska precis halva livet! Mycket har ändrats:

  • Busstationen är målad och har nya hyresgäster.
  • Posten som fanns i hörnlokalen i ämbetshuset är nedlagd och ett ombud finns på Kampen.
  • Andelsringen är nedlagd och påbyggd – ser nu att den hetat sokos-halli – det har jag inget minne av.
  • Nya skyltar på Ämbetshuset
  • FPA KELA är nedlagd
  • Apoteket har flyttat in f.d. Polisens lokaler på bottenvåningen i flygeln mot Sollefteågatan.
  • F.d. Hanséns Café, gula huset i högerkant, är rivet.
  • Församlingshemmet är till- och ombyggt.
  • Blomströms är rivet.
  • Torget är omgjort och trädplanterat.
  • Kiosken i sydöstra hörnet har tillkommit.
  • TB flaggar väl inte längre – finns ens stängerna kvar?
  • F.d. Frälsningsarmén/Bäcks bakom Hanséns är rivet.
  • Och säkert något mer som jag inte ser nu.  Torget från Normen. Förstoring.


Foto: Leif Sjöholm.
(Inf. 2013-04-17.)


Vårmarknad 1980

Några förändringar under åren sen föregående foto.

Elisabet Sund delade på Facebook.
Foto: Leif Sjöholm.
(Inf. 2023-11-11.)


Läs mer:
Torget i kapitlet Fakta.
Marknaderna av Erik Birck.
(Inf. 2013-04-17, rev. 2023-11-11 .)