Sommaren 1946


Nykarleby grundlades 1620 av Gustav II Adolf. Staden växte dock långsamt och då den ofta hamnade i strid med sina större grannstäder Jakobstad och Vasa om handelsplatser, gick inte utvecklingen med den önskade farten. Dessutom led staden under stora ofreden och under 1808–09 års krig, av eld och hunger och dess ursprungliga befolkning flydde till största delen till andra länder.

 


Under det senaste århundradet blev det ett uppsving i och med att man byggde många fartyg. På den tiden var största delen av männen, till och med småpojkarna, sjöfolk.

Lockade av det somriga vädret har vi begivit oss på utflykt till Österbottens kusttrakter. Vi vill njuta av gamla idylliska platser och därför har vi valt lilla Nykarleby som resans mål.

Speakerrösten är här kursiverad.


Stig Haglund tillhandahöll och Jorma Metso digitaliserade.
Gick som icke schemalagd följetong november–juli 2010.
Peter Gullback kolorerade bilderna.


Läs mer:
Filmen.
Stadsbilden 1946 av Erik Birck.
Stillbildsfilmen Nykarleby 1982 av Wolmar Strengell.
(Inf. 2009-11-11, rev. 2023-10-04 .)


           Fler bilder från sommaren 1946.     Nästa.