3. Busstationen

3. Jaha, det är bussens ankomsttid eftersom folk samlas vid busstationen. Då det inte finns tågförbindelse till Nykarleby, sköts kommunikationerna med omvärlden med buss. Därför måste man hinna se den både ankomma och avgå.

Busstationen fanns vid korsningen esplanaden-Borgaregatan. Här är kameran riktad från esplanaden mot nordost.Bussen kommer ”indammande” mot enkelriktad trafik. Notera perrongerna av trä och det djupa diket! Inte att undra på att man ibland körde ner i det. F.d. Souranders gård i bakgrunden.

Passagerarna börjar stiga på. Notera de präktiga grindstolparna! Fler dylika finns i kapitlet Portar.
En käck ”paketflicka” och bussens gengasaggregat. Kanske bränslet kom från Monå?Arvid Stoor-Ehrola och Alarik Vilhelm Engberg förestod busstationen.

 

Flickorna är drygt 70 vid det här laget. Buss av märket Volvo med registernummer V-5966 på rutten Vasa–”G-Karleby”.

 

 


Bussen kör vidare. Bergfeldtska gården bakom bussen och efter det Hagfors gård.
F.d. Bergfeldts gård hade ännu ej fått skyltfönster och dörr mot esplanaden. Notera gengasaggregatet bakpå bussen!


Föregående.     Fler bilder från sommaren 1946.     Nästa.

(Inf. 2009-11-18, rev. 2024-02-04 .)