Affärsbrev med enradssstämpel

Brev ihopvikt och skickat utan kuvert med enradsstämpel NIO KARLEBIO från C. J. Collander i NyCarleby till Herr W. Fremdeling i Christinestad. Sorgkanten kommer av att skannerlocket var svart och jag tyckte att den kunde vara kvar.Brevet ”invecklat”. Märkt angelägt i nedre vänstra hörnet.


Brevet ”utvecklat”. Sigillet är tyvärr försvunnet.

Noteringen:
1836. d. 9 Juni
C. J. Collander NyCarleb
ankom 11 Juni
besv. den 14

 

Inte bara adressidan, utan även innehållet är intressant.

                Hr W. Fremdeling i Christinestad NyCarleby den 9 Juni 1836


              H Ä Br. [Vilket torde betyda Högt Ärade Broder.] Jag förmodar att Br. lyckligen är återkommen ifrån Lübeck vid ingången häraf och önskar fördenskull ett godt välkommen.

              Vad hörs nu H Ä Br. ifrån de Tyska orterna! Äro våra produkter i stigande eller fallande. Jag hoppas att Br. icke illa uptager några frågor, hvarpå ett vänskapligt svar länder mig till nytta. Hvad erhöll Br. för sin Pottaska och Tjära. Förmodar Br. att priset å dessa artiklar skall gå mycket lägre inpå sommaren månne man för dem förstnämnda helst kan påräkna 24 mark CT [Courant] längre fram.

              Wi hafva icke nu, något fartyg som går på Lübeck första resan, men deremot ett som går till Köpenhamn; nu är jag verkeligen i beråd hvad jag skall göra, emedan jag icke heller känna priset å pottaska derstedes. Bror som sjelf varit ute, känna förmodligen äfven hvad priset är der! Lemna mig fördenskull ett godt råd.

              Jag afvaktar med möjligaste första lugande svar, låt mig äfven då veta priserna å Colonialvarorna; ty jag kommer icke att besöka någon utrikes plats i sommar. Ursäkta God Br. att jag härigenom faller så besvärlig; men min återtjänst, skall icke fela, om jag dertill kan komma i tillfälle. Hälsa moster F och min Syster hjärteligen.

Wänskapsfuld

C. J. Collander

 


 

Brevet

Förstoring.

 


Läs mer:
En nykarlebyköpmans affärsförbindelser med utlandet 1845—55 av Erik Birck handlar om Collander.
Fler stämplar.
(Inf. 2014-06-17, rev. 2014-06-18 .)