Frimärksspråket


På de två översta raderna finns svenska kort och på den nedersta en finsk och en tysk/fransk variant.
 

1234
567 
Finsk Tysk/fransk