Stämpel typ Nykarleby — Finland


En typ av helsak, d.v.s. postkort med förtryckt ”frimärke” eller rättare, frankotecken, skickat från Nykarleby till H. Herr A. Blomqvist i Vasa. Tillhör Frank Andersson.
Nykarleby den 25 sept. 1889.

Jag önskade att effektueringen af mitt senaste skedde med fredagståget.

Högaktningsfullt

Oskar Järnefelt.


Läs mer:
Kortet publicerat eftersom det är stämplat med en ”Nykarleby Finland-stämpel”. (Inf. 2005-03-09.)