Lantbrevbärarlinje
r i Nykarlebytrakten

           
Nr Från Till Anlagd Indragen Turer/
vecka
2 Jakobstad Nykarleby 1.7.1890 1.1.1909 3
844 Kovjoki poststation Åvist 1.8.1904 10.11.1908 1
1542 Nykarleby Lillsocklot och Storsocklot 1.8.1908    
2711 Nykarleby Mickelsbacka–Kärr–Bjons–Draka-Bro–Jutas–Nykarleby 1.10.1929 Kvar i mars 1930  

4335

Nykarleby Gasängskvarn      

 

Lantbrevbärarlinje 2

Rutten nr 2 gick mellan Jakobstad och Nykarleby.

Lantbrevbärarlinje 844


Kovjoki poststation–Åvist bysamfällighet hade nr 844, en gång i veckan från och med den 1.8.1904 till 10.11.1908. Stämplat i Kovjoki den 25/XII, Nikolaistad den 26/XII och i Jakobstad den 27/XII.


Baksida

Markby den 25/XII 1916

     Handl. Anders Lassfolk.
     Önskar härmed rekvirera
ett parti socker om 10/1 [&?] 25/4
toppar för 1/81 per kg samt
3 mille Fennia papyrosser för
14/45 per mille. Er räkn. sista
100 Fmk blivit obetalt hittills på
grund av att vi ej haft
postanvisningsblanketter, men
inte behöver Ni frukta något
för det skall nog ifall vi
får socker betala allt så fort
som möjligt.

H:fullt

     Markby inköpsandelslag m.b.t.
                    gm Alfred Finne

 


Ur Frank Anderssons samlingar.

Lantbrevbärarlinje 1542

Nykarleby—Lillsoklot och Storsocklots byar. 3 gånger i veckan. Från och med den 1.8 1908. Brevet stämplat i Nykarleby den 4.10.1911. Skickat till Fröken Ruth Fager, Ekenäs.
Nykarleby- och Storsocklots byar. 3 gånger i veckan. Från och med den 1.8 1908. Brevet stämplat i Nykarleby den 4.10.1911. Skickat till Fröken Ruth Fager, Ekenäs. År 1925 befordrades post till Storsoklot 2 ggr/vecka.
Ur Frank Anderssons samlingar.


Lantbrevbärarlinje 2711

Nykarleby—Lillsoklot och Storsocklots byar. 3 gånger i veckan. Från och med den 1.8 1908. Brevet stämplat i Nykarleby den 4.10.1911. Skickat till Fröken Ruth Fager, Ekenäs.
Nykarleby–Gasängskvarn 31.III 1930, ankomststämplat Helsingfors 1.IV 1930. Skickat till Hufvudstadsbladets kontor, Prenumerationsavdelningen.
Inropat på auktion i november 2020. Förstoring.
(Inf. 2020-11-29.)


Frank Andersson bidrog med bilder och fakta och Kaarlo Hirvikoski med fakta.


Läs mer:
Första brevbärarlinjen av Åke Berglund.
Stämpel nummer 1162.
Innehållsförteckning till kapitlet Filateli.
Nykarlebyvyer på Instagram.
(Inf. 2011-04-04, rev. 2022-02-27 .)