Liten enringad stämpel


Den äldsta stämpeln och samtidigt det äldsta objektet i samlingen är en liten enrigad från cirka 1880. Den finns på ett kuvert från nykarlebyköpmannen Carl Nylund till Ph. Strengberg i grannstaden ”Jacobstad”. Förutom ortsstämpeln finns FRKO och ANK på kuvertet.


Även den Strengbergska eran har tagit en ända. I samband med EU-inträdet och det därmed följande snusförbudet lades tillverkningen av det färträffliga snuset ”Strengberg Grov” ner. För något år sedan försvann resten av ”tobaksproduktionen”.Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Filateli.
(Rev. 2005-04-03.)