Juthas slagfält

J. Knutson fec.

JUUTAS.
s. v. Ny Carleby
n. v. Kauhava

Lith u Druck v Adler u Dietre in Dresden


Ur Finland framställdt i teckningar (1845), mot sydost.
Lars Pensar tillhandahöll kopia i december 2003, men redan i januari 2004 lyckades jag komma över ett eget exemplar.
Storlek 285x211, beskuren utanför ramen.


Läs mer:
Juthas i kapitlet Fakta.
(Inf. 2003-12-14. rev. 2023-09-27 .)