Signaler 1967


Signaler 1967 vid Nykarleby järnvägsstation.Vid kurvan före stationsområdet. Den övre hastighetsangivelsen gäller för normal framfart och den nedre när man kör genom växlar. I bakgrunden skymtar en signal för vissling, i detta fall vid vägövergången som fanns något hundratal meter längre fram.

Foto och fakta: Anders Fors.


Läs mer:
Fler järnvägsbilder ur Anders samlingar.
(Inf. 2004-10-13.)