Stationsområdet 1969


Stationsområdet 1969 vid Nykarleby järnvägsstation.

Nykarleby järnvägsstationsområde från nordväst.

Stationshuset finns kvar och hyser nu Nykarleby lastbilscentral.

  I kullen fanns en jordkällare försedd med eldstad. Den revs 1915.
  Uthuset är rivet.  
  Magasinet flyttat från Kovjoki finns kvar.
  Skärmarna sattes upp till vintern för att förhindra snön att blåsa in på vägen.
  Utedasset för passagerare är rivet.
  Bortom elstolpen fanns dressinskjulet.
Foto: Anders Fors.  


Läs mer:
Företagen på Kampen.
Fler järnvägsbilder ur Anders samlingar.
(Inf. 2004-10-13, rev. 2020-12-23 .)