Claes Claesson 1651

Nijecarleby Stadz afrijtningh medh dess Regularitet Renoverat Anno 1651 af Claes Claesson.

Stadsplanen uppvisar ett regleringsförslag som inte genomfördes. För att särskilja de befintliga gatorna från de planerade har jag lagt en ljusgrön ton på de senare.


Notarum Explicatio”, d.v.s. förklaringen upptar:
1 Kyrckian
2 Scholan
3 Prestegården
4 Tysk Peers gårdh
5 Kort Bockmöllers gårdh
6 Befalningsmannens Carl Nilssons gårdh
7 Borgmästarens gårdh
8 Josef Jacobssons gårdh
Fordom Borgmästarens säte
9 Postmästarens gårdh
10 Rådhuset

I övre högra hörnet, ungefär där museet finns i dag, står ”Wederquarn” och ”Bergh”.
     I älven finns en kompassros och texten ”Nye Carleby Elf”.
     Till vänster om skalan står ”Prestegårdz Betes Haga” och ”Släät Mark”.
     Längs östra åstranden står ”Åwijk: Om wårtijden gåår watnet långt upföre.”.
     I nedre delen står ”Bergh” (=Sockenstuguberget men inte ett ord om Sockenstugan), ”Prestegården” och ”Prestegårdz Åker”.
     Skalan till höger, ”Scala Ulnarum”, upptar 800 alnar eller ca 480 m.

[Vad gjorde man vid sådana här tillfällen om man inte hade en hustru som kan tolka gamla handstilar?!]
 

Claes Claesson regleringsplan över Nykarleby från 1651.

Foto i Nykarleby stads arkiv, Erik Bircks material. Original vid Riksarkivet, Stockholm.


Läs mer:
Om stadsplanen av Erik Birck.
Claes Claessons stadsplan från 1649.
Förstoring (395 kB).
(Inf. 2006-04-12.)