Vexala

Namn på kartan: Bertila, Bock, Bröms, Damskata, Damskata fladen, Flén, Fogel, Gästgivar, Haga, Helsing, Hinorby[?], Hummelholmen, Hummelholms Träsk, Hönsön, Jåfs, Klockars, Löf, Monäs fjärden, Munsala, Ohls, Puss, Rundt, Skrifvars, Skrifvars, Smed, Storsvart, Svarfvar, Svart[?], Tärnishällan, Wexala landet.

Hela kartan.