Utmark
Gator från vänster till höger: Källbackgatan och Repslagarbanan. Till höger står utmark.

Hela kartan.