Gravgården
Gator från vänster till höger: Uppe till vänster en strimma av Storgatan, Östra gatan och Repslagarbanan.
Uppifrån och ner: Norra Torggatan, Södra Torggatan och Södra gatan.
"Begrafnings plats" längst till höger.

Stadens gamla begravningsplats, anlagd efter beslut av den 17 dec. 1797, är här för första gången markerad. Den är på kartan en c:a 52 x 72 m stor rektangel och låg som bekant öster om det nuvarande torget, där bl.a. restaurang v. Döbeln [låg] och poliskammaren [Ämbetshuset] nu ligger, ytterom det dåvarande stadsområdet och skild från den närmaste bebyggelsen av Repslagarbanan, kryddgårdar och kålland i ett brett bälte om c:a 54 m.

Nykarleby stad 1620—1970 av Erik Birck.

Läs mer:
Den gamla begravningsplatsen av Einar Hedström.

Hela kartan.