Kyrkan, "Scholan" och den gamla Storbron
Ett unikt utsnitt av staden eftersom flera av byggnaderna finns kvar: Kyrkan (1708), klockstapeln (1702), Södra tullhuset eller "Döbelns hus", "Scholan" (1729) och Reckhardtska-Heikelska-Kivinenska gården (fanns i början på 1780-talet) längst ner.

Gatan till höger om kyrkan: Skolgatan som vid korsningen fick namnet Rådhusgatan, Kyrktorget ovanför kyrkan. Mellangatan börjar öster om tomt nummer 51 och går fram till Östra gatan.

Kyrkan är muromgärdad. De små kvadraterna i muren är förmodligen stigluckor, d.v.s. "ingångshus". Södra tullhuset nedanför. Notera att den gamla Storbron som brändes av ryssarna midsommaren 1808 hade endast en kista med en utbyggnad. Nere till höger står "Väg till Prästgården".

Läs mer:
Kyrkan av Lars Pettersson.
Trivialskolan av Alfred Huldén.
Gravgården av Einar Hedström.

Hela kartan.