Charlottenlund

Detalj ur "Karta över Charlottenlund anlagd under Nygård hemman på Lillalörn af dess ägare Herr Råd- och Handelsmannen M. Lithén År 1834 samt afmättas underskrifven År 1841. C. W. Wilander."


Byggnaderna visar att Lithén var en förmögen man — de största magasinen var ca 35 meter långa. Sommarvillan och rester av kajanläggningen är det enda som finns kvar.


Detalj ur "Karta över Charlottenlund anlagd under Nygård hemman på Lillalörn af dess ägare Herr Råd- och Handelsmannen M. Lithén År 1834 samt afmättas underskrifven År 1841. C. W. Wilander."
Kartan finns på Charlottenlund i Karl Anderssons med fru ägo.
Foto: F.L., juli 2005.


Läs mer:
Hela kartan.
(Iinf. 2006-02-15.)