M. Nordman 1902

Karta öfver Djupsten. Uppgjord år 1902 af M. Nordman. Kop af J. Sch 1905.

Villaägare

 1. Ekroth.
2. Vahlberg.
3. Myntti.
4. Bolaget.
5. Holmström.
6. Holmqvist.
7. . . .
 8. Strängberg
   [Sista stycket     sid. 3.]
 9. . . .
10. . . .
11. Lönneström.
12. . . .
13. Sundström
14. Schalin.
15. Sarlin.
16.
17.
18.
19.
20.

År 1902 tycks man ha haft stora planer för Djupsten. Nio nya tomter planerades, en gata skulle dras rakt över hela halvön och ”samlingsplatser” anläggas i båda ändarna. Först 1979 kom vägen till stånd och då dess bättre inte enligt dessa planer. Vägen slingrar sig fram med samma dragning som den gamla kärrvägen hade.

Förklaringen upptar Ny tomt, Gammal tomt, Tillandning, Skog och Gata. Djupstens varv fanns ungefär vid den norra samlingsplatsen (det övre mörkgrå området).
Stig Haglund tillhandahöll bild på kartan som tillhör Jan Fors.


Läs mer:
Notis om villatomt i Österbottniska Posten.
Villaköp i Österbottniska Posten 1912.
Djupsten av Einar Hedström.
Sorglig olyckshändelse.
Våren 1917 var Sundströms villa nr 13 till salu.
(Inf. 2005-08-30, rev. 2023-05-09 .)