Karta från 1947, bygger på 1943 års fotokarta

Här kan man se att mer än 30 år efter stadfästelsen av stadsplanen av år 1912, har inte mycket förverkligats. Det skrafferade området samt gårdarna i Nystaden väster om älven omfattar samma område som stadsmodellen från 1910—17. Nya Jakobstadsvägen, det svarta grova strecket i övre högra hörnet byggdes först på femtiotalet och är inritad ”för hand”.

Några märkligheter finns på kartan. Källbackgatans förlängning utanför skrafferingen strax ovanför NY/UUSI till höger är en, eftersom sträckan väster om ”Attos -” eller Sunds bäcken byggdes först i början på 1970-talet och sträckan öster om den är ej i den dag som är byggd. Järnvägen är framdragen ända till Jakobstadsvägen, trots att den aldrig gick längre än kanske hundra meter förbi stationen.

Närmast söder om Storbron syns Brunnsholmarna och ännu längre söderut Saarelaholmarna. Officiella byggnader inom det skrafferade området är utritade. För pekaren över de svarta rektanglarna för att se vilka (posten, samskolan, sjukhuset, kyrkan, Normalskolan, rådhuset och sockenstugan).

Lars Pensar tillhandahöll.

Sjukhuset Samskolan Posten Rådhuset Kyrkan Normalskolan Sockenstugan Seminarieområdet Kristliga folkhögskolan