Carl Josef Collanders affärskontakter

Collander drev från mitten av 1830-talet exporthandel med beck, tjära, trävaror och spannmål på:
-Medelhavet (Livorno, Marseille)
-England (London, Hull, Liverpool)
-Preussen och Tyskland (Hamburg, Altona, Lybeck, Danzig, Pillau, Memel)
-Danmark (Kiel, Köpenhamn, Helsingör)
-Sverige (Stockholm, Umeå)
-Ryssland (Riga, Petersburg, Kronstadt).

Importvarorna bestod av salt, kolonialvaror, tyger, järn och mjöl.