Forsby folkskola ca 1930

Forsby folkskola ca 1930

  
1.Hugo Eklund, 1891–1932
2. Gösta Bonäs, f. 1919
3.Birger Bonäs, f. 1917
4.Erik Molin, f. 1920
5.Karl Bonäs, f. 1917
6.Uno Löf
7.Lars Renvaktar, f. 1918
8.Erik Bonäs, f. 1919
  
1. Svea Kecklund, f. 1918
2. Karin Bonäs, f. 1920, g. Blomqvist
3. Svea Nylund, f. 1918, g. Kronqvist
4. Toini Salonen
  
1. Vera Kecklund, f. 1920, g. Westerlund
2. Alice Östman, f. 1920
3. Gunnar Fjellström, f. 1919
4. Nils Renvaktar, f. 1920Arne Nylund tillhandahöll. Margit Nylund f. Bonäs identifierade.


Läs mer:
Fler klassfoton.
(Inf. 2009-04-15.)