Klass ? Kyrkoby skola 1924–25

Normalskolans klass 1 1960—61

  
 
Tre pojkar sittande framme fr.v.
1.Ensio Markkula
2.Bror Eng
3.Torkel Söderlund
  
 
Tre pojkar stående bakom
1.Birger Stenbäck
2.Gunnar Grahn
3.Paavo Keto
  
Lärarinnan Stella Ahlskog
Sittande i pulpeterna i mitten fr.v.
1Verner Hagman
2Eva Markkula
3Irja Skog
4Saga Nylund (med flätor)
5Gunhild Hansén
6Berta Wiklund g. Forsman
  
 
Tre pojkar sittande längst bak fr.v.
1Erik Östring (skymd)
2Väinö Hauta-Aho
3Gunnar Norrbäck

    

På hela bilden syns de två plåtugnarna, de kala glödlamporna samt att fönstren saknar gardiner.


Stig Haglund tillhandahöll. Bror Eng, Gunnar Grahn och Bertha Forsman identifierade. Skolan grundades 1923.


Läs mer:
Fler klassfoton.
(Inf. 2007-01-24, rev. 2008-03-19)