1808–09 års krig, fortsättning WSA2

Fortsättning på serien som började på föregående albumblad. Juthas på första raden och Oravais på den andra.
Werner Söderström O. Y. — Foto Signe Brander. Troligen utgivna till 100-års jubileumet 1908.

Juutas, slagfältet. Juutas, monumentet. Juutas, monumentet.  
Oravais, slagfältet. Oravais,  Wilhelm von Schwerins bro. Oravais, monumentet.  
Koljonvirta, Sandels monument.      
Nästa serie Nästa serie