Kraftverket och dammen

Notera stockrännan framför kraftverksbyggnaden. På övre sidan skymtar bommarna som ledde stockarna till rännan, som i början av sjuttiotalet revs till en del. Mot ostsydost, efter 1950 när tvättinrättningen bakom kraftverket färdigställdes och före 1962 när dammen höjdes och gångbron byggdes.
Sven Bertlin tillhandahöll.

Foto: Albin Aaltonen.


Läs mer: Kraftverket i kapitlet Fakta.
Översikt från 1930-talet.
(Inf. 2003-09-17.)