Topeliusparken

Parken mot söder från den norra änden. Fönstret i fonden tillhör Grundfeldtska huset. Björkskogen är idag omvandlad till en ”normal” park med gångar, rabatter och häckar. En man dräptes bland björkarna sommaren 1949.
Det ena av två kort från J. Wahlbergs foto & förlag, Sverige.

”God fortsättning på nya året
A-L”

 Topeliuspaken. Baksida.