Kyrkan

Kyrkan från väster. Där är jag döpt och konfirmerad och har dessutom där sett tre av mina fyra systrar "giftas bort". Utvidgningarna vid brofästena var en populär samlingsplats för oss ungdomar, för man hade koll på alla som rörde sig i staden. Dilemmat var att man kände nästan alla som passerade, man fick hälsa mest hela tiden. Tyvärr blev det planteringar istället för bänkar vid den senaste broombyggnaden. Riksväg 8 passerade här ända till slutet på sextiotalet. De gammaldags avbärarräckena bestående av gråstensplintar och bjälkar finns kvar, men den översta bjälken är numera utbytt mot stålrör.
Det ena av två kort från L. Tengströms Bokhandel.

"God Jul och Godt nytt år önskar Selim Haglund." som var farfar till Stig Haglund, engagerad i Nykarlebyvyer.

Storbron och Kyrkan.  Baksida.