Kuddnäs

Det gamla vanliga motivet med Kuddnäs från älven, dock kolorerat.
Det enda kortet från Paul Heckscher, Stockholm.

"Nu får jag den äran att tacka
min lärarinna för all vänlighet och för
allt hvad jag har lärt under min lärotid
och allt framgent nöjd och glad är jag för allt
Helsningar!"

Kuddnäs. Baksida.