Ett massakrerat dragspel 1905-11 EGA

Korten har ingått i ett "dragspel" som klippts sönder.
Edit Grönqvists bokh.

Vid besök i Helsingfors i oktober 2002 för att se dramatiseringen av Robert Åsbackas "Döbelns gränd" på teater Viirus, lyckades jag äntligen bli ägare till ett helt dragspel (nere till vänster). Men jag konstaterade även att det sista ingående kortet, kyrkan och Storbron från sydväst, fortfarande saknas. I juli 2005 lyckades jag komma över det saknade kortet.

Brunnsholmarna och stdskvarnen Grundfeldtska huset och Rådhusboulevarden Kuddnäs Seminariet
Kyrkan
Ett dragspel i högönsklig välmåga.
Nästa serie