En liten serie ... 1905-1 GKA

som egentligen inte är en serie, utan kort från samma förlag. Jag tror att dessa kort ingått i serier med motiv från landets olika städer.

Granbergs Konstindustri Aktiebolags Förlag, Stockholm.

Skogsparken Älven    
  Älven    
       
Föregående serie Nästa serie