Delvis nya perspektiv 1910-7 JHD
Herlers första kolorerade serie. Korten är numrerade, samtliga från 1 till 4 finns i samlingen. Två debutanter ingår, Stads- eller Juthforsen fotograferad söderut från Storbron och Brunnsholmarna från nordost.
Josef Herlers bokhandel, Nykarleby. (H. & Co. L.)
Normalskolan Seminariets huvudbyggnad Stadsforsen Brunnsholmarna
 
 
Föregående serie Nästa serie