”Stadsfjärden”
Här har en fors förvandlats till en sjö. Byggnaden som skymtar längst till vänster var en del av bröderna Engs Tellblocksfabrik (=betonghålblock) som etablerades när garveriverksamheten lades ner på femtiotalet. Blocken tillverkades i den gamla bryggerikällaren. På planen framför det röda uthuset, det gamla garveriet, var de färdiga blocken lagrade i väntan på leverans. Fortfarande år 2003 fanns block kvar. Jag följde ibland med pappa när han extraknäckte med att köra ut blocken till kunderna med den grå Bedforden. Det tog sin rundliga tid innan en runda var avklarad. Först skulle alla blocken lastas och därefter lossas för hand med en speciell sax som fördes in i hålen i blocket. Distriktet var rätt stort, ända från Kelviå i norr till Vasatrakten i söder. Omkring 1970 såg jag vid en sådan ”resa” ett ånglok med många vagnar lastade med björkved vid Vasa station. Det måste ha varit ett av de sista som användes i reguljär godstrafik. Att jag så väl kommer ihåg den händelsen är möjligen den att jag på den tiden skulle bli lokförare ”när jag blir stor”. Maskiner för tellblockproduktion tillverkades vid Gyllenbergs fabrik.
Juni 2002.

Vyn på 1910-talet.